Påskedag er en vidunderlig dag!

Gud bekræfter, at det som Jesus gjorde for os på korset langfredag, er nok.

Det ér virkelig fuldbragt!

Derfor overvinder Jesus døden og opstår, og Bibelen fortæller stærk om, hvordan først kvinderne, senere nogle af disciplene og endnu senere mange flere mennesker møder den opstandne Jesus.

Påskedag er en festdag, og i mange kirker rundt omkring i verden indledes gudstjenesten med råbet “Kristus er opstanden!” – og menigheden svarer “Ja, han er sandelig opstanden!”

 

Julie Kajgaard, teologisk netværker i Israelsmissionen, under sig over Jesu opstandelse.

Emmausvandrerne

Påskedag er også dagen, hvor Jesus viser sig for to mænd, som er på vandring til byen Emmaus. Bibelen fortæller, at de ikke genkender Jesus straks, og at han “udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne” (Luk 24,13-35).

Men hvad var det, han udlagde, så de forstod, at han ér verdens frelser? Videoen her til højre er et gæt på, hvordan samtalen kunne have foregået: